Skip to Content.
Sympa Menu

cloudy-dev - Public discussion list development of the Cloudy GNU/Linux distribution topics

Subject: Public discussion list development of the Cloudy GNU/Linux distribution topics

Description: *** Cloudy GNU/Linux development list ***

This public discussion list is aimed at developers and users of the Cloudy GNU/Linux distribution, to share knowledge, ask for community-based support, etc. regarding development and deployment.

For issues regarding the usage of the Cloudy GNU/Linux, please refer to the "cloudy-users" list.

The primary language of this list is English but messages in other languages are welcome.


*** Llista de desenvolupament de Cloudy GNU/Linux ***

Aquesta llista de discussió pública està destinada als desenvolupadors i usuaris de la distribució Cloudy GNU/Linux, per compartir coneixement, demanar suport a la comunitat, etc. pel que fa al desenvolupament i el desplegament.

Per a assumptes relacionats amb l'ús de la distribució Cloudy GNU/Linux, si us plau, adreceu-vos a la llista "cloudy-users".

L'idioma principal de la llista és l'anglès, però els missatges en altres llengües són benvinguts. Si hi envieu un correu en català, afegiu [CAT] al principi del tema (subject) del missatge.


*** Lista de desarrollo de Cloudy GNU/Linux ***

Esta lista de discusión pública está destinada a los desarrolladores y usuarios de la distribución Cloudy GNU/Linux, para compartir conocimiento, pedir soporte a la comunidad, etc. acerca del desarrollo y el despliegue.

Para asuntos relacionados con el uso de la distribución Cloudy GNU/Linux, por favor, diríjase a la lista "cloudy-users".

El idioma principal de la lista es el inglés, pero los mensajes en otras lenguas son bienvenidos. Si envía un correo en castellano, añada [ESP] al principio del tema (subject) del mensaje.

Top of Page