Skip to Content.
Sympa Menu

thingsnetworkbarcelona - thingsnetwork-barcelona

Subject: thingsnetwork-barcelona

Llista de la comunitat Things Network Barcelona. Aquí ens coordinem per construir la xarxa comuns per connectar sensors i actuadors sense fils. Fem servir el estandar LoRaWAN per la comunicació sensefils a llarga distancia, de poc consum de dades i energia. Ens inspirem en la comunitat Things Network com va néixer a Amsterdam (TTN). TTN i guifi.net comparteixen valors i es complementen.

En concret la nostra xarxa es basa en varies comuns (commons) com son:

  1. la xarxa física d'antenes, routers etc està construïda i compartida per la nostra comunitat; tothom pot connectar els seus sensors i actuadors de forma gratuïta, anònima i encriptada (segons el manifest)
  2. la comunicació sense fils ho fem a traves del estandar LoRaWAN (veure: LoRa Alliance)
  3. el programari que correm per fer funcionar la xarxa és programari lliure i
  4. part de les antenes que estem desplegant son de disseny lliure
Top of Page