Skip to Content.
Sympa Menu

guifi-av - guifi.net AudioVisuals: generació av per guifi, distribució, storage

Subject: guifi.net AudioVisuals: generació av per guifi, distribució, storage

Description: Llista de correu per tractar temes que tenen a veure amb audiovisual.
Les línies de treball actualment en curs són:
- generació de continguts AV relacionats amb guifi.net
- Streaming àudio/vídeo
- Plataforma guifitv
- Plataforma de vídeos on demand (tipus youtube) dels vídeos ja gravats

més informació:
http://etherpad.guifi.net/guifi-av

Top of Page