Skip to Content.
Sympa Menu

cloudy-users - Public discussion list for users of the Cloudy GNU/Linux distribution

Subject: Public discussion list for users of the Cloudy GNU/Linux distribution

Description: *** Cloudy GNU/Linux users list ***

This public discussion list is aimed at users of the Cloudy GNU/Linux distribution, to share knowledge, ask for community-based support, etc.

The primary language of this list is English but messages in other languages are welcome.


*** Llista d'usuaris de Cloudy GNU/Linux ***

Aquesta llista de discussió pública està destinada als usuaris de la distribució Cloudy GNU/Linux, per compartir coneixement, demanar suport a la comunitat, etc.

L'idioma principal de la llista és l'anglès, però els missatges en altres llengües són benvinguts. Si hi envieu un correu en català, afegiu [CAT] al principi del tema (subject) del missatge.


*** Lista de usuarios de Cloudy GNU/Linux ***

Esta lista de discusión pública está destinada a los usuarios de la distribución Cloudy GNU/Linux, para compartir conocimiento, pedir soporte a la comunidad, etc.

El idioma principal de la lista es el inglés, pero los mensajes en otras lenguas son bienvenidos. Si envía un correo en castellano, añada [ESP] al principio del tema (subject) del mensaje.

Top of Page